Su Gazetinu, giòbia 8 de trìulas de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 8 de trìulas de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Giòbia, 8 de trìulas de su 2021

Fogu mannu in Ilartzi – Timoria e pistighìngiu mannu eris a sero in Ilartzi pro unu fogu chi at interessadu una parte de su territòriu de sa bidda de Guiltzier, a pagu tretu dae is primas domos. Su fogu est mòvidu acanta de sa bia chi portat a Soddie e at caminadu cara a s’Istatale 131 DCN, chi dd’ant dèpida serrare in diretzione de Nùgoro. Pro domare su fogu at tocadu a fàghere arribare chimbe elicòteros e tres aparèchios, chi cun is iscuadras e cun is mezos terra terra ant traballadu fintzas a meritzeddu. Su dannu est mannu: brusiadas unas cantas siendas de sa zona e s’est timidu fintzas pro àteras atividades econòmicas chi tenent impiantos in cussos tretos.

A Boccia dd’ant cunvocadu pro su retiru de su Casteddu – A Salvatore Boccia, giòvanu defensadore aristanesu chi at giai giogadu in s’iscuadra de is giòvanos ruja-biaita, dd’ant cunvocadu cun sa prima iscuadra de su Casteddu. Giai ocannu passadu Boccia aiat sètzidu in sa panchina de sa prima iscuadra, ma fintzas a immoe no at tentu ocasione de giogare in su campionadu de sèrie A.

Postas Italianas, istorbos in Aristanis – Istorbos in Aristanis pro is utentes de sa Posta. In tzitade sunt intrados in vigèntzia is orarios de istadiale e carchi ufìtziu in tzertas dies abarrat serradu. E est dificultosu meda pro is tzitadinos a cumprèndere bene is turnos de abertura/serrada chi is ufìtzios respetant cun s’oràriu nou.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta