Su Gazetinu, mèrcuris 21 de cabudanni de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 21 de cabudanni de su 2022

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 21 de cabudanni de su 2022

Tharros in colore de rosa – No isceti s’etzellèntzia cun sa formatzione de mascros. Sa Tharros, difatis, est pronta a addopiare fintzas cun un’iscuadra de fèminas. Sa nova dd’at fata a ischire su presidente biancuruju Tonio Mura.

“Semus prontos pro fàghere custu passu”, at naradu, “amus a pigare parte a su campionadu regionale feminile prus de importu”.

In is dies passadas me in is perfilos social de su club fiat essida una gràfica cun s’iscrita “Sa Tharros si pintat in colore de rosa”. Ma su significu de cussa fràsia dd’at iscoviadu Mura etotu. “Su campionadu at a mòvere in atòngiu”, at sighidu su mere de sa sotziedade, “depimus cumprèndere immoe cantas iscuadras ant a pigare parte a su torneu. Nois ddoe amus a èssere! E no amus a istentare a connòschere fintzas su nùmene de s’allenadore de s’iscuadra feminile”.

“Bolemus interessare a totu is tifosos nostros”, at decraradu Mura, “sa punna nostra est sa de ddis fàghere nàschere sa passione fintzas pro su fùbalu in colore de rosa. Pensamus de fàghere giogare is partidas de is fèminas in s’istàdiu de sa Tharros, cunsideradu chi s’impiantu ddu contivigiamus nois etotu. S’erba de su campu at torradu a crèschere bene, is problemas de ocannu passadu sunt unu regordu e boh!”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

 

 

 

 

commenta