Su Gazetinu, chenàbura 13 de maju de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 13 de maju de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, chenàbura 13 de maju de su 2022

Cunvegnu in contu de is novas in su campu de sa diagnòstica e de is curas oncològicas – S’assòtziu “Komunque Donne odv”, chi si nde incurat de agiudare a is fèminas chi ant tentu unu càncaru in su sinu, torrat a cumentzare is addòbios de formatzione e de informu dedicados a su mundu de s’oncologia. Pro cras sàbadu 14 de maju, in s’Hospitalis Sancti Antoni de Aristanis, cumentzende dae is tres e mesu de merie, at cuncordadu su cunvegnu “Novas intra de diàgnosi e terapias oncològicas: orizontes noos e prospetivas noas”. Ddu cuncordat a manos de pare cun s’AOU de Casteddu, a manera particulare cun prof.re Germano Orrù, e cun sa Cambarada de istùdiu in contu de s’Agu-puntura e de is Terapias naturales, rapresentada dae dotora Gianna Meconcelli.

Movende dae s’analizu de sa situatzione in Aristanis gràtzias a s’interventu de Luigi Curreli, diretore FF de s’Istrutura cumplessa di Oncologia e Oncoematologia de su Santu Martinu, s’at a faeddare a pustis de is ainas noas de sa diagnòstica, cun sa partetzipatzione de is istudiosos e chircadores Germano Orrù, Michele Porcu, Cinzia Casu, Pierpaolo Coni e Alessandra Scano.

In sa de duas partes de su cunvegnu, ghiada dae sa presidente de “Komunque Donne odv” Maria Delogu, s’at a faeddare de is terapias noas. Gianna Meconcelli at a faeddare de s’agu-puntura e de comente si podet impreare a costàgiu de is àteras terapias. De custas, imbetzes, nd’ant a chistionare Valentina Picciau e Laura Orgiano.

At a faeddare, in fines, Maria Dolores Palmas, infermiera chi at fatu nàschere sa cambarada “Imprassamus unu bisu”, chi at a chistionare de su rolu de is infermieris.

S’assòtziu “Komunque Donne odv” sighit in su caminu suo de agiudu a is malàidos cun patologia oncològica, tessende relatas cun àteras istitutziones e favoressende su cunfrontu cun àteras realidades, a manera chi is malàidos nde potzant tènnere profetu.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

commenta