Su Gazetinu, giòbia 27 de ghennàrgiu de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 27 de ghennàrgiu de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 27 de ghennàrgiu de su 2022

Mèigos de famìllia – S’Asl de Aristanis at domandadu a is guàrdias mèigas sa disponibilidade pro assegurare un’impignu a su mangianu puru, abetende de agatare a is remplasadores de is mèigos de famìllia chi sunt andados in pensione o chi sunt in maladia. S’ùrtimu acontèssidu est su de dot.ra Maura Fois, chi dd’est tocadu a mancare pro una pariga de dies, lassende prus de 1.500 persones de Crabas – medas malàidas – sena de assistèntzia.

In prus ddoe est Uras, in ue dae inoghe a pagas dies prus de 2.000 persones no ant a tènnere prus su mèigu de base. Ma in Busache puru sa situatzione est dificultosa.
Pro cussu s’Asl at domandadu agiudu a is guàrdias mèigas, fintzas a cando at a nominare a is mèigos chi ant a dèpere pigare servìtziu in sos ambulatòrios abarrados isbòidos. Custa possibilidade dd’at cunfirmada su diretore generale Angelo Serusi.

S’Asl diat pòdere però interessare isceti a is titulares impignados in su servìtziu de sighidura assistentziale. In provìntzia de Aristanis sunt una bintina e medas de issos, acabbadu su turnu in guàrdia mèiga, faghent giai sa professione lìbera de mèigu, chi cumbenit de prus. Una solutzione, duncas, chi faghet nàschere carchi duda.

Bonu ìdricu de atzunta – S’agatat in s’indiritzu bonusacqua.it, su portale nou de s’Egas dedicadu a su bonu ìdricu de atzunta.

Est un’agiudu pro persones in dificultades econòmicas serbidas dae Abbanoa, in atzunta a su bonu sotziale ìdricu.

Pro domandare su bonu ìdricu de atzunta ddoe at tempus fintzas a su 30 de maju. Ddu podent pedire is utentes chi tenent un’ISEE fintzas a 20 mìgia èuros.

Is domandas, cumpiladas e acumpangiadas dae una còpia de su documentu de identidade, de s’ISEE e de una bulleta de s’utèntzia in dificultade, faghet a ddas presentare in lìnia o in deretura a s’ufìtziu protocollu de su comune de residèntzia.

Antoni Nàtziu Garau
—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta