Su Gazetinu, domìnigu 24 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, domìnigu 24 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, domìnigu 24 de santugaine de su 2021

Politzia e pensionamentos: servìtzios in arriscu in provìntzia de Aristanis – S’andada in pensione de politziotos meda arriscat de pònnere in perìgulu su traballu de sa Cuestura de Aristanis. E su pròpiu problema ddu tenet su de VII Repartos de bòlidu de Fenosu e su Caip, su tzentru de formatzione de Abbasanta.

Sa chistione nde dd’at pesada a s’atentu de sa ministra de is Internos Lamorgese sa deputada aristanesa de su Movimentu de is Chimbe Isteddos Lucia Scanu, chi at incarreradu s’initziativa in su Parlamentu.

Custas dificultades dd’as aiat denuntziadas in is chidas passadas su segretàriu provintziale de su sindacadu Fel Silp Cgil, Daniele Rocchi.

Tostoinos liberados in su Sinis immoe nadant in su Mediterràneu – Ant fatu giai chentinas de chilòmetros is bator tostoinos liberados in is dies passadas in Santu Giuanni de Sinis.

Su Tzentru de recùperu de su Sinis amegat de sighire cun su satèllite is movimentos issoro. Is tostoinos sunt nadende in su Mediterràneu onniunu pro contu suo: difatis ant leadu àndalas diferentes.

Antoni Nàtziu Garau

 

 

 

Più informazioni
commenta