Su Gazetinu, mèrcuris 13 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 13 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Mèrcuris, 13 de santugaine de su 2021

Arrestos pro droga – S’Iscuadra mòbile de sa Politzia de Aristanis at arrestadu a chimbe persones in una faina chi at fatu a manera de firmare un’autocarru cun unu càrrigu de marijuana in su sartu de Sant’Anna de Marrùbiu. Is persones arrestadas sunt nàschidas in provìntzia de Nùgoro. In dae in antis de su giùighe pro sa cunvalidadura de su provedimentu no ant rispostu a pregunta peruna. S’arrestu issoro lompet a pustis de unas cantas dies de cussu de un’àteru òmine chi dd’ant agatadu una cantidade manna de marijuana semper in sartu de Sant’Anna.

Forestales e Politzia, dificultades de orgànicu – In provìntzia de Aristanis non s’at a fàghere assuntzione peruna de cuddas prevìdidas in su Corpus forestale, mancari in s’istadiale passadu apat dèpidu pagare unu prètziu artu meda pro more de su degòlliu ingendradu dae su fogu. Sa denùntzia dd’at fata su consigieri regionale de sa provìntzia de Aristanis Alessandro Solinas, chi nd’at pesadu sa chèscia in Regione. E, in s’interis, su segretàriu provintziale de su sindacadu de politzia Silp Cgil Daniele Rocchi sutalìniat s’ismèngua manna in s’orgànicu de sa Politzia in provìntzia de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta