Su Gazetinu, sàbadu 9 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, sàbadu 9 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, sàbadu 9 de santugaine de su 2021

Eletziones comunales in provìntzia de Aristanis puru – Cras e pusticràs si votat in 16 comunes de sa provìntzia de Aristanis puru, in ue tocat a elègere a is sìndigos e a is consìgios comunales noos. Is sègios ant a abèrrere cras, domìnigu, dae is sete de mangianu a is ùndighi de note, e lunis dae is sete de mangianu a is tres de merie. Serradas is fainas de votatzione at a comintzare su contu de is votos.

Is comunes in ue si votat sunt cussos de Bobadri (su comune prus piticu de sa Sardigna), Bonàrcadu, Marrùbiu, Nureci, Arruinas, Iscanu, Sabarussa, Cùglieri, Tramatza, Tadasune, Ollasta (de Useddus), Ollasta (de Simaghis), Senis, Siris, Biddobrana e Arriora.

Non s’at a votare, imbetzes, in Sèneghe, Gonnacodina e Zrofolliu, in ue si depiat annoare s’amministratzione comunale, ma no ant presentadu lista peruna. Su Comune, duncas, dd’at a contivigiare unu cùmmissàriu.

Antoni Nàtziu Garau

Più informazioni
commenta