Su Gazetinu, chenàbura 8 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 8 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Chenàbura, 8 de santugaine de su 2021

Ex sìndigu de Casteddu ingortu in un’intzidente – S’ex sìndigu de Casteddu e oe consigieri regionale Massimo Zedda s’est ingortu a manera sèria in un’intzidente istradale acontèssidu s’àtera die in provìntzia de Aristanis. Zedda fiat furriende a Casteddu a pustis de àere bisitadu is cussòrgias de su Monteferru passadas in fogu in su mese de trìulas. In s’intzidente s’at fatu una pariga de trincos e pistaduras in fache, s’at segadu s’ossu de is burtzos e àteras pistaduras. In antis dd’ant ricoveradu in s’ispidale de Aristanis e a pustis nche dd’ant portadu a Casteddu, in ue chida chi benit dd’ant a operare.

Mele presidente de Confagricoltura Sardigna – Paolo Mele est su presidente nou de sa Confagricoltura sarda. Remplasat a Luca Sanna chi est lòmpidu a s’agabbu de su mandatu. Mele, chi est de Crabas, oe in die est presidente de sa Confagricoltura aristanesa. Su nòmine suo est acapiadu a sa sienda Sa Marigosa, una de is prus mannas in Sardigna in su campu de s’ortofruta. Dae un’annu, in prus, Mele est fintzas amministradore de sa sotziedade agrìcula Evaristiano, de Santeru.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta