Su Gazetinu, lunis 4 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, lunis 4 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, lunis 4 de santugaine de su 2021

Bangos retirados, chie pagat? Nde ddos ant retirados in totu Itàlia pro ite ca non fiant in règula cun sa normativa contras de su fogu is bangos a unu postu isceti. Sa chistione dd’aiat pesada ocannu passadu su prèside de s’Istitutu “De Castro” de Aristanis, Pino Tilocca, chi nche ddos aiat fatos torrare in dae segus.

Su deputadu de su grupu de is Frades de Itàlia Salvatore Deidda at fatu a ischire chi su provedimentu de retiru dd’at pigadu su cummissàriu pro s’emergèntzia de su Coronavirus, generale Figliuolo. Su parlamentare domandat fintzas chie at a pagare immoe pro custu dannu mannu a is càscias de s’Istadu.

Cursu gratis in contu de Internet e Seo – Sa Càmera de cummèrtziu de Casteddu-Aristanis at cuncordadu unu webinar de importu, cun iscritzione gratis, pro faeddare de is tècnicas Seo (acrònimu de Search Engine Optimization) chi permitint de agatare a lestru un’informatzione me in is pàginas web.

Su seminàriu, chi s’at a fàghere mèrcuris 6 de santugaine, dae is deghe de mangianu a is ùndighi e mesu, ddu podent sighire totu is imprendidores, su personale de is siendas, is istudiantes tirotzinantes in sa sienda, is traballadores autònomos e is professionistas lìberos.

In su webinar s’at a pònnere in craru pro ite est de importu a si nde incurare de custa chistione giai in su cumentzu de sa progetatzione de sa pàgina Internet de sa sienda, cale sunt is trassas prus atzivas e is novas in custu setore.

Pro informos e pro s’iscrìere si podet castiare sa pàgina de sa Càmera de cummèrtziu in s’indiritzu www.caor.camcom.it.

Sa faina faghet parte de su programma “Etzellèntzias in digitale 2020-2021”, cuncordadu dae Unioncamere e dae Google.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

 

 

commenta