Su Gazetinu, sàbadu 10 de trìulas de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, sàbadu 10 de trìulas de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Sàbadu, 10 de trìulas de su 2021

Disterradu de Santa Justa mortu male in Honduras – A chimbe persones ddas ant arrestadas in Honduras pro ite ca ant mortu a manera crua a unu disterradu originàriu de Donigala Fenughedu, chi at bìvidu pro tempus meda in Santa Justa e chi dae una bintina de annos s’agataiat in Tzentru Amèrica. Ddi naraiant Giorgio Scanu e fiat nòdidu in is ambientes isportivos pro ite ca aiat giogadu in unas cantas iscuadras de sa provìntzia de Aristanis. De su chi s’est ischidu a Scanu dd’at afracadu una cambarada de gente inchieta chi dd’at iscutu malamente, pro ite ca dd’ant imputadu sa morte de unu poberiteddu banduleri. Chèscias mannas si sunt pesadas contras de sa Politzia de s’Honduras, pro ite ca no est intervènnida pro defensare e amparare a su sardu. In is ùrtimas oras sa Politzia etotu at fatu a ischire de s’arrestu de chimbe persones, ma sunt chirchende-nde fintzas àteras: is chi ant afracadu a Giorgio Scanu e ant furriadu a fundu in susu e brusiadu sa domo sua fiant a su mancus in 200.

Covid in Ilartzi e Abbasanta – Nch’est artziadu a chimbe su nùmeru de is impestados dae su Coronavirus in Ilartzi, mentras in Abbasanta est lòmpidu a tres a pustis de is impestos iscobertos in Ilartzi pro more de una festa privada chi s’est fata in unu locale pùblicu. Sunt, imbetzes, unas baranta is persones in isulamentu de seguresa in domo issoro.

Fiera de s’artesanadau de Mòguru: 60 annos e duas chidas in prus de abertura – Ocannu sa Fiera de s’artesanadu artìsticu de Mòguru, chi dd’ant a inaugurare su 30 de trìulas, at a afestare is 60 annos. Sa rassigna at a abarrare aberta duas chidas in prus: sa serrada, difatis, si previdet pro su 19 de su mese de cabudanni.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta