Su Gazetinu, 5 de maju de su 2021 - LinkOristano

Su Gazetinu, 5 de maju de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, 5 de maju de su 2021

Su Gazetinu

Crabas, tunda – A intro de su 15 de làmpadas at a funtzionare in Crabas sa tunda provisòria in su rugheri de is bias chi portant a mare. Su sìndigu de Crabas Andrea Abis at annuntziadu chi is traballos no ant a istentare a cumentzare pro pònnere in seguresa unu de is logos prus perigulosos de sa retza de is bias de sa provìntzia de Aristanis e in ue, prus che totu in s’istadiale, ddoe passat tràficu meda.

Telecàmeras – In Aristanis amegant giai de funtzionare is 31 telecàmeras noas chi ant cuncordadu. Is impiantos serbint pro afortigare su sistema de vìdeu-miramentu de su Comune, chi immoe interessat fintzas bighinados noos, comente a cussu de Santu Pàulu – Torangius.

Gherra a sa màfia – Sa viuda de Antonio Montinaro, cabu-iscorta de su giùighe Giovanni Falcone, fiat òspite de s’Istitutu cumprensivu de Abas. Cun is dischentes de is iscolas mèdias de Abas, Arruinas e Useddus at faeddadu de màfia e de comente si podet cumbàtere.

S’addòbiu in lìnia dd’at cuncordadu s’Istitutu cumprensivu a manos de pare cun s’assòtziu Quarto Savona 15.

Is dischentes ant fatu a sa viuda de Montinaro preguntas meda in contu de sa vida de su pobiddu, de sa vida de sa famìllia chi dd’est tocadu a torrare a fraigare a pustis de s’atentadu e de su raportu cosa sua cun is istitutziones.

Coro – Reconnoschimentu de importu pro su Coro Gospel Loving Star de Aristanis, chi at pigadu parte a su cuncursu corale russu prus nòdidu. In is dies passadas su Coro Maurizio Carta de Aristanis aiat bìnchidu in un’àtera setzione de sa pròpiu rassigna.

Mèrcuris, 5 de maju de su 2021

Antoni Nàtziu Garau

—-

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta